Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke goriva Print E-mail

Download konkurentskog zahtjeva u PDF formatu


1. Predmet nabavke

1.1 Predmet javne nabavke je nabavka goriva - EURO DIZEL.

1.2  Ugovor će se izvršavati prema slijedećim lotovima:

LOT 1: nabavka EURO DIZEL goriva na benzinskim pumpama lociranim u Federaciji Bosne i Hercegovine

1.3 Dobavljač može dostaviti ponudu za lot-1.

1.4 Robe će se dostavljati do  30.05.2011.godine.

1.5 Mjesto dostavljanja roba su lokacije dobavljača.

Read more...