Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala - Ponovljeni postupak Print E-mail
Tenderska dokumentacija dostupna za download - Klinite ovdje
 
Na osnovu članova 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10) Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
PONOVLJENI POSTUPAK

ROBE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine.
Kontakt osoba: Ismet Velagić, tel; 051/348-100/109.
e-mail adresa: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Adresa: Bulevar srpske vojske 13.
Poštanski broj: 78 000.
Grad: Banja Luka.
Identifikacijski broj: 440282030002
Telefon: 051/348-100, 051/348-109
Faks: 051/314-065
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ,
Internet adresa: www.koncesijebih.ba
 
Obavještenje o nabavci auto-guma - Ponovljeni postupak Print E-mail

Tenderska dokumentacija dostupna za download - Klinite ovdje  

Na osnovu članova 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10) Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
PONOVLJENI POSTUPAK


ROBE
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine.
Kontakt osoba: Ismet Velagić, tel; 051/348-100/109.
e-mail adresa: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Adresa: Bulevar srpske vojske 13.
Poštanski broj: 78 000.
Grad: Banja Luka.
Identifikacijski broj: 440282030002
Telefon: 051/348-100, 051/348-109
Faks: 051/314-065
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Internet adresa: www.koncesijebih.ba