Zakon
Zakon o izmjeni Zakona o kocesijama Bosne i Hercegovine Ispiši E-mail
Srijeda, 15. decembra 2004. godine - Službeni glasnik BiH - Broj 56

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 4. novembra 2004. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 23. novembra 2004. godine, usvojila je

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), u članu 31. stav 2. mijenja se i glasi:

"2.    Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije iz člana 7. stav 1. Zakona, u prvom sastavu Komisije, imenuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedavajućeg Savjeta ministara, iz redova članova Komisije, na period od pet godina. Nakon tog perioda imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije vrši se u skladu sa članom 8. stav 1. Zakona".
Saznaj više...
 
Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine Ispiši E-mail
Četvrtak, 7.novembra 2002. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 32 - Strana 1221

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 16. septembra 2002. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 30. septembra 2002. godine, usvojila je

ZAKON O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
Sadržaj i predmet Zakona

1.    Ovim zakonom propisuju se način i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, nadležnost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, nadležnost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, tenderski postupak, sadržaj i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i druga pitanja vezana za koncesije, koja su od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

2.    Ovim zakonom utvrđuju se uvjeti pod kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije u sektorima koji su, po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i to: za osiguranje infrastrukture i usluga, eksploatacije prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, finansiranju, projektovanju, izgradnji, obnovi, održavanju i/ili rukovođenju radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja.
Saznaj više...