Zakon
Zakon o izmjeni Zakona o kocesijama Bosne i Hercegovine Ispis E-mail
Srijeda, 15. prosinca 2004. godine - Službeni glasnik BiH - Broj 56

Na temelju članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma, održanoj 4. studenoga 2004, i sjednici Doma naroda, održanoj 23. studenoga 2004, usvojila je

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), u članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

"2.    Predsjedatelja i dopredsjedatelja Povjerenstva iz članka 7. stavak 1. Zakona, u prvom sastavu Povjerenstva, imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedatelja Vijeća ministara, iz redova članova Povjerenstva, na razdoblje od pet godina. Nakon tog razdoblja imenovanje predsjedatelja i dopredsjedatelja Povjerenstva obavlja se sukladno članku 8. stavku 1. Zakona".
Opširnije...
 
Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine Ispis E-mail
Četvrtak, 7. studenoga 2002. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 32 - Stranica 1217

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma, održanoj 16. rujna 2002. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 30. rujna 2002. godine, usvojila je

ZAKON O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Sadržina i predmet Zakona


1.    Ovim Zakonom propisuju se način i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, mjerodavnost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, mjerodavnost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, tenderski postupak, sadržina i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obveze koncesionara i druga pitanja vezana za koncesije, koja su od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

2.    Ovim Zakonom utvrđuju se uvjeti pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije u sektorima koji su, po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, u mjerodavnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine,kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i to: za osiguravanje infrastrukture i usluga, eksploatacije prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, financiranju, projektovanju, izgradnji, obnovi, održavanju i/ili rukovođenju radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja.
Opširnije...