Podzakonski akti
Pravilnik o Registru ugovora o koncesijama Ispis E-mail
Ovim Pravilnikom se uređuje organizacija, oblik i vođenje Registra ugovora o koncesijama (u daljem tekstu: Registar) zaključenih po osnovu Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04) (u daljem tekstu: Zakon o koncesijama BiH), postupak upisa podataka u registar, dostupnost podataka, kao i način čuvanja podataka iz Registra.
 
Kliknite ovdje za download
 
Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva i provođenju procedure dodjele koncesija Ispis E-mail
Na temelju članka 19. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04), Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA I PROVOĐENJU PROCEDURE DODJELE KONCESIJA

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
(Sadržaj i predmet Pravilnika)

(l)    Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak podnošenja zahtjeva, procedura dodjele koncesija putem javnog poziva i samoinicijativne ponude, postupak usvajanja studije ekonomske opravdanosti, javno oglašavanje, formiranje i rad tenderskog povjerenstva, izbor najpovoljnijeg ponuđača, donošenje odluke o dodjeli koncesije, sklapanje ugovora te provjera i nadzor rada koncesionara u postupku provođenja procedura oko dodjele koncesija koje su po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine u mjerodavnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i/ili Republiku Srpsku, i/ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kako je to utvrđeno Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine.
Opširnije...