Подзаконски акти
Правилник о Регистру уговора о концесијама Штампај Е-пошта
Овим Правилником се уређује организација, облик и вођење Регистра уговора о концесијама (у даљем тексту: Регистар) закључених по основу Закона о концесијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 56/04) (у даљем тексту: Закон о концесијама БиХ), поступак уписа података у регистар, доступност података, као и начин чувања података из Регистра.
 
Кликните овдје за доwнлоад
 
Правилник о поступку подношења захтјева и провођењу процедуре додјеле концесија Штампај Е-пошта
Понедјељак, 21. августа 2006. године - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Број 65

На основу члана 19. Закона о концесијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 56/04), Комисија за концесије Босне и Херцеговине, уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине, доноси

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПРОВОЂЕЊУ ПРОЦЕДУРЕ ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА

ПОГЛАВЉЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Садржај и предмет Правилника)


(1)    Овим Правилником утврђује се поступак подношења захтјева, процедура додјеле концесија путем јавног позива и самоиницијативне понуде, поступак усвајања студије економске оправданости, јавно оглашавање, формирање и рад тендерске комисије, избор најповољнијег понуђача, доношење одлуке о додјели концесије, склапање уговора те провјера и надзор рада концесионара у поступку провођења процедура око додјеле концесија које су по Уставу Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине у надлежности Босне и Херцеговине, и у случају представљања међународног субјективитета Босне и Херцеговине, као и када се концесионо добро простире на Федерацију Босне и Херцеговине и/или Републику Српску, и/или Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, како је то утврђено Законом о концесијама Босне и Херцеговине.
Детаљније...