Drugi dokumenti
Vodič za pristup informacijama Ispis E-mail
Vodič za pristup informacijama Komisije za koncesije BiH možete preuzeti OVDJE .
 
Dokument o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini Ispis E-mail
Temeljem članka 17.  stavak 1.  Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02 i 56/04), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 79. sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 18. svibnja 2006., i na 61.  sjednici Doma naroda, održanoj 27. srpnja 2006., usvojila je

DOKUMENT O POLITICI DODJELE KONCESIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Uvod

Koncesija u osnovi znači davanje prava na korištenje određenih prirodnih resursa ili javnih dobara koje tijela vlasti ustupaju domaćoj ili stranoj osobi (prema zakonima u Bosni i Hercegovini pravnoj osobi) pod određenim uvjetima i na određeni rok.

Koncesije kao oblik ulaganja nastale su još u doba Staroga Rima, a davanje koncesija postaje značajnije i sve prisutnije nastankom i razvojem suvremenog kapitalističkog sustava privređivanja.  Tehnički i financijski najzahtijevniji projekti, ostvareni koncesivnim davanjima, bili su tunel ispod kanala La Manch, Sueski kanal, Panamski kanal, mreža autocesta u Španjolskoj i sl.

Suvremeni procesi globalizacije i internacionalizacije državnih gospodarstava, te stvaranje pretpostavki za jačanje tokova regionalnog povezivanja i ekonomskog integriranja u Europsku uniju, aktualizira potrebu krupnih kapitalnih infrastukturnih investiranja, posebice u području prometa, energetike, veza, vodnog gospodarstva i sl.  Nesumnjivo je da realiziranje toga zahtijeva veoma opsežna investicijska sredstva, kojima ne raspolaže većina zemalja, posebice onih manje razvijenih i u procesu pretvorbe.  Stoga su ove zemlje nedvojbeno upućene na potrebu angažiranja stranog kapitala za realiziranje spomenutih ciljeva i interesa.
Opširnije...