Други документи
Документ о политици додјеле концесија у Босни и Херцеговини Штампај Е-пошта
Уторак, 10. октобра 2006. године - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Број 82

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 17.  став 1.  Закона о концесијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 32/02 и 56/04), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 79.  сједници Представничког дома, одржаној 18. маја 2006.  године, и на 61.  сједници Дома народа, одржаној 27.  јула 2006.  године, усвојила је

ДОКУМЕНТ О ПОЛИТИЦИ ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Увод

Концесија у основи значи давање права на кориштење одређених природних ресурса или јавних добара које органи власти уступају домаћем или страном лицу (према законима у Босни и Херцеговини - правном лицу) под одређеним увјетима и на одређени рок.

Концесије као облик улагања настале су још у доба Старог Рима, а давање концесија постаје значајније и све присутније настанком и развојем савременог капиталистичког система привређивања.  Технички и финансијски најзахтјевнији пројекти, остварени концесионим давањима, били су тунел испод канала Ла Манш, Суецки канал, Панамски канал, мрежа аутопутева у Шпанији и сл.

Савремени процеси глобализације и интернационализације националних привреда, те стварање претпоставки за јачање токова регионалног повезивања и економског интегрирања у Европску унију актуелизирају потребу крупних капиталних инфрастуктурних инвестирања, посебно у области саобраћаја, енергетике, комуникација, водопривреде и сл.  Несумњиво је да њихова реализација захтијева веома значајна инвестициона средства, којима не располаже већина земаља, посебно оних мање развијених и у процесу транзиције.  Зато су ове земље упућене на потребу ангажирања страног капитала за реализацију поменутих циљева и интереса.
Давање концесија један је од посебно погодних облика ангажирања приватног страног и домаћег капитала с циљем финансирања инвестиција у области кориштења природних ресурса или изградње инфраструктурних објеката и других јавних добара у опћој употреби.
Детаљније...