Konkursi i tenderi
U ovoj sekciji web sajta objavljuju se obavještenja o nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) te obavještenja o otvorenim radnim mjestima u Komisiji za koncesije BiH.
OdlukaPlan nabavki za 2014. godinu.
Plan nabavki za 2015. godinu.
Plan nabavki za 2016. godinu.
Plan nabavki za 2017. godinu.
Realizacija ugovora po javnim nabavkama u 2015. godini - link
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Komisije za koncesije BiH za 2017.godinu - link
[02.03.2017] Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za 2017. godinu - Tenderska dokumentacija

[17.03.2016] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke dizel i benzinskog goriva za potrebe Komisije za koncesije BiH za 2016. godinu - Odluka

[11.02.2016] Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku dizel i benzin goriva - Obavještenje o nabavci - Tenderska dokumentacija

[22.10.2015] Nabavka motornog vozila niže klase (JRJN 34111200-0) - Obavještenje o nabavci - Tenderska dokumentacija

[30.04.2015.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku eurodizela za vozila Komisije za koncesije BiH - link  
 
[27.02.2015.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu osiguranja vozila Komisije za koncesije BiH - link
 
[30.12.2014.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja i servisiranje računara, računarske i druge elektronske opreme u Komisiji za koncesije BiH - link

[30.12.2014.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke  i izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu popravka, održavanja i servisiranje automobila u Komisiji za koncesije BiH - link
  • Arhiva  ( 2 članka )
    Arhivirani sadržaj.