Konkursi i tenderi
U ovoj sekciji web sajta objavljuju se obavještenja o nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH br. 39/14) te obavještenja o otvorenim radnim mjestima u Komisiji za koncesije BiH.
OdlukaPlan nabavki za 2014. godinu.
Plan nabavki za 2015. godinu.
Plan nabavki za 2016. godinu.
Plan nabavki za 2017. godinu.
Plan nabavki za 2018. godinu.
Realizacija ugovora po javnim nabavkama u 2015. godini - link
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Komisije za koncesije BiH za 2017.godinu - link
[09.11.2023.] Okvirni sporazum za nabavku goriva - bezolovnog benzina super 95 zaključen dana 20.06.2023. sa Nestro Petrol ad Banja Luka možete preuzeti OVDJE .  
 
[09.11.2023.] Odluku o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponudjača za nabavku goriva-benzin nakon e-aukcije možete preuzeti OVDJE .
 
[01.03.2023.] Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE .
 
[15.12.2022.] Obrazac za cijenu ponude za javni oglas za prodaju službenog vozila možete preuzeti OVDJE .
 
[15.12.2022.] Javni oglas za prodaju službenog vozila komisije za koncesije BiH putem javne prodaje-licitacije zatvorenim pisanim ponudama možete preuzeti OVDJE  . 
 
[28.09.2022.] Tendersku dokumentaciju za dostavu ponuda putem konkurentskog zahtjeva za nabavku putničkog motornog vozila možete preuzeti OVDJE  .
 
[09.09.2022.] Obavještenje o odgađanju postupka javne nabavke računarske opreme možete preuzeti OVDJE .
 
[05.09.2022.] Tendersku dokumentaciju za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku računarske opreme možete preuzeti OVDJE .
 
[11.05.2022.] Tendersku dokumentaciju za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za 2022. godinu možete preuzeti OVDJE .
 
[07.12.2021.] Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE .
 
[18.06.2021.] Odluku o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za LOT 1-dizel i LOT 2-benzin možete preuzeti OVDJE.
 
[18.06.2021.] Okvirni sporazum o kupovini dizel goriva mozete preuzeti OVDJE.
 
[18.06.2021.] Okvirni sporazum o kupovini benzin goriva mozete preuzeti OVDJE.
 
[31.05.2021.] Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za 2021. godinu - Tenderska dokumentacija
 
[28.05.2021.] Odluku o poništenju postupka javne nabavke goriva putem konkurentskog zahtjeva podjeljenog na lotove za potrebe Komisije za koncesije BIH za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.
 
[15.02.2021.] Javni oglas - konkurs za za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za koncesije BiH - Konkurs
 
[07.02.2019.] Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za 2019. godinu - Tenderska dokumentacija
 
[07.02.2019.] Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dizel i benzin goriva i imenovanje komisije za navedenu nabavku - Odluka
 
[20.07.2018.] Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku auto-dijelova - Tenderska dokumentacija
 
[02.03.2017.] Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za 2017. godinu - Tenderska dokumentacija

[17.03.2016.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke dizel i benzinskog goriva za potrebe Komisije za koncesije BiH za 2016. godinu - Odluka

[11.02.2016.] Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku dizel i benzin goriva - Obavještenje o nabavci - Tenderska dokumentacija

[22.10.2015.] Nabavka motornog vozila niže klase (JRJN 34111200-0) - Obavještenje o nabavci - Tenderska dokumentacija

[30.04.2015.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku eurodizela za vozila Komisije za koncesije BiH - link  
 
[27.02.2015.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu osiguranja vozila Komisije za koncesije BiH - link
 
[30.12.2014.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu održavanja i servisiranje računara, računarske i druge elektronske opreme u Komisiji za koncesije BiH - link

[30.12.2014.] Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke  i izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu popravka, održavanja i servisiranje automobila u Komisiji za koncesije BiH - link
  • Arhiva  ( 2 članka )
    Arhivirani sadržaj.