O nama Ispis E-mail
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine је neovisno regulatorno tijelo, koja svoje nadležnosti obavlja u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine ili u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije. Komisija djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine kada obnaša funkcije i vrši ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje su u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine, а u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije kada obnaša funkcije i ovlaštenja u svezi s dodjelom koncesija koje nisu u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine ili u slučaju iz članka 4. stav 3 Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine.

U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i gospodarski razvoj putem uključivanja privatnog sektora u financiranje, projektiranje, izgradnju, obnovu, održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja, usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti čovjekove okoline kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.

Sjedište Komisije je u Banjoj Luci.