О нама Штампај Е-пошта
Комисија за концесије Босне и Херцеговине је независно регулаторно тијело, која своје надлежности обавља у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине или у својству Заједничке комисије за концесије. Комисија дјелује у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине када обавља функције и врши овлаштења у вези с додјелом концесија које су у искључивој надлежности Босне и Херцеговине, а у својству Заједничке комисије за концесије када обавља функције и овлаштења у вези с додјелом концесија које нису у искључивој надлежности Босне и Херцеговине или у случају из члана 4. став 3 Закона о концесијама Босне и Херцеговине.

У обављању функција, Комисија се залаже за задовољавање јавних потреба и привредни развој путем укључивања приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу, обнову, одржавање и/или руковођење радом инфраструктуре и за њу везаних објеката и уређаја, услуга и експлоатацију природних ресурса и објеката који служе њиховом искориштавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених интереса, заштити човјекове околине као и правичном односу према приватном сектору.

Сједиште Комисије је у Бањој Луци.