Zakon o izmjeni Zakona o kocesijama Bosne i Hercegovine Ispis E-mail
Srijeda, 15. prosinca 2004. godine - Službeni glasnik BiH - Broj 56

Na temelju članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma, održanoj 4. studenoga 2004, i sjednici Doma naroda, održanoj 23. studenoga 2004, usvojila je

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), u članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

"2.    Predsjedatelja i dopredsjedatelja Povjerenstva iz članka 7. stavak 1. Zakona, u prvom sastavu Povjerenstva, imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedatelja Vijeća ministara, iz redova članova Povjerenstva, na razdoblje od pet godina. Nakon tog razdoblja imenovanje predsjedatelja i dopredsjedatelja Povjerenstva obavlja se sukladno članku 8. stavku 1. Zakona".
Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

PSBiH broj 117/04
23. studenoga 2004. godine
Sarajevo

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Martin Raguž, v. r.
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Goran Milojević, v. r.
 
Sljedeća »