Organizaciona struktura Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Ispiši E-mail
Komisija za koncesije BiH
 1. Predsjedavajući Komisije
 2. Zamjenik predsjedavajućeg
 3. Član Komisije iz FBiH
 4. Član Komisije iz FBiH
 5. Član Komisije iz RS
 6. Član Komisije iz RS
 7. Član Komisije iz Brčko distrikta 

 Stručna služba za upravne, stručne i administrativne poslove
 1. Sekretar
 2. Stručni savjetnik  za pravne i opšte poslove
 3. Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove
 4. Stručni savjetnik za provjeru i nadzor rada koncesionara (2)
 5. Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
 6. Viši stručni saradnik za provjeru i nadzor rada koncesionara
 7. Tehnički operater
 8. Tehnički sekretar
 9. Vozač kurir