Организациона структура Комисије за концесије Босне и Херцеговине Штампај Е-пошта
Комисија за концесије
 1. Предсједавајући Комисије
 2. Замјеник предсједавајућег
 3. Члан Комисије из ФБиХ
 4. Члан Комисије из ФБиХ
 5. Члан Комисије из РС
 6. Члан Комисије из РС
 7. Члан Комисије из Брчко дистрикта 

 Стручна служба за управне, стручне и административне послове
 1. Секретар
 2. Стручни савјетник за правне и опште послове
 3. Стручни савјетник за економско-финансијске послове
 4. Стручни савјетник за провјеру и надзор концесионара (2)
 5. Виши стручни сарадник за финасијско-рачуноводствене послове
 6. Виши стручни сарадник за провјеру и надзор концесионара
 7. Технички оператер
 8. Технички секретар
 9. Возач курир