Први састанак мреже за Јавно-приватно партнерство Југоисточне Европе Штампај Е-пошта
Сарајево, 30. новембар 2009

Извјештај са састанка


1. Савјет за регионалну сарадњу (РЦЦ-а ") и Агенције за партнерство приватног и јавног сектора Републике Хрватске делује као почетни Секретаријат (" Секретаријат ") мреже у југоисточној Европи Јавно-приватног партнерства (Мрежа Југоисточне ППП-а" или "Мрежа" ) ко-организовао је први радни састанак ЈИЕ ППП-мреже у Сарајеву, 30. новембра 2009. Састанку су присуствовали представници ППП јединица или институција са задатком да се баве ППП из Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке УНМИК / Косова у складу са Резолуцијом 1244, БЈР Македонија и Србија. Представници Савјета и Агенције за ППП Републике Хрватске су били присутни у својству састанка суорганизатора.

2. Осим формалног покретања мреже, главни циљеви овог састанка били су да обезбиједи преглед ППП кретањи у региону, размјена информација о окружењу у одређеној земљи ЈПП, као и постављање почетка рада на новооснованој мрежи.
3. Након постављања темеља са уводном презентацијом на ППП као улагања у развој од стране представника Секретаријата, учесници су замољени да представе своју земљу и специфичним кретањима у ППП. Презентације и расправе услиједиле су откривању велике сличности и недостаци у тренутној ситуацији у земљама југоисточне Европе и указане су  могуће акције према којима би се ублажиле идентификоване празнине и изазови.
4. Сви чланови Савјета у региону су направили значајан напредак у развоју тржишне ППП-а, иако много посла остаје да се уради у будућности. У области законодавног развоја, констатовано је да су сви од њих, усвојиле законе, које се директно односе на ППП, као што су јавне набавке,концесије и законодавства. У неким земљама, попут Хрватске, / УНМИК-а на Косову, БЈР Македоније и Грчке, посебни закони о ППП такође су усвојени да обезбједе више кохерентног регулаторног оквира за имплементацију ЈПП. Међутим, постоје значајни проблеми у имплементацији донешених закона, било због недостатка подзаконских аката за регулисање појединих области и даље, или недостатка средстава да се обезбједи пуна примјена.

5. Као и за институционално окружење, земље Западног Балкана су имаили оснивање специјализованих јединица које се баве ППП преко постојећих закона или су у процесу оснивања такве институције. Међутим у већини јурисдикција, за ове јединице нису издвојена довољна средства и / или политичко покриће и они немају специфична знања, вјештине и искуство да би успешно наставили даљи развој ППП на тржишту.

6. Као резултат такве законске и институционалне средине, ППП пројекта гасовода тек треба да буде насељен већи број пројеката који би створили добар баланс између интереса у јавном сектору, остварења најбоље новчане вриједности, приватног сектора и ризика. Највећи нафтовод ППП-пројеката, тренутно, развила је Грчка ППП-јединица, са више од 50 пројеката у укупној вредности од преко 5 милијарди еура. Хрватска има дугогодишње искуство у ППП пројектима развоја а Албанија је, такође, стекла значајно знање и у протеклом периоду.

7. Имајући у виду ниво укупног развоја ППП тржишта у региону југоисточне Европе, учесници састанка поздравили су успостављање ППП-мрежа југоисточне Европе, као и форума за размјену знања и искустава, утврдили празнине и заједничке потребе, а затим користили мрежу као средство за адресу тих потреба кроз међусобну размјену, али и кроз сарадњу са другим партнерима.

8. Након презентације и расправе земаља чланица мреже, судионици су се сложили о сљедећим закључцима И препорукама:
а. Мрежа ЈИЕ ППП-а ће бити активно укључена и биће партнер са свим другим релевантним регионалним иницијативама и структурама за промоцију укључивања ППП у свим битним иницијативама.
б. Једна од основних активности ЈИЕ ППП-мреже је да треба помоћи јачању капацитета институција. Дакле, мрежа Секретаријат је задужена  да са великим напором припреми нацрт Резиме пројекта  и да се односе на више корисника Инструмента за предприступну помоћ за мобилизацију ресурса за изградњу капацитета у области ППП. Савјет за регионалну сарадњу ће пружати подршку у овој области.
ц. Земље чланице ће кроз утврђену процедуру и писмено одобрење ресорног министарства, номиновати једног експерта за сваку земљу, да учествује у процесу израде пројекта за МБ документ ИПА-е. Регионални експерти удружујени  на тај начин, чинити ће основу будуће регионалне стручне комисије која ће се консултовати о будућим активностима као и мреже.
д. Истовјетним напором, Секретаријат ће такође радити на припреми пројеката који се подносе до ТАИЕКС и / или другим релевантним институцијама да ангажује техничку помоћ за развој капацитета чланова мреже.
е. Комуникације између чланова мреже би требало да буде побољшана и да напредује. Први корак у том правцу ће бити размена хиперлинка на веб сајтовима релевантних јединица и стварање ППП-маилинг листе југоисточне мреже за ширење информација.
ф. ЈИЕ ЈПП мреже чланова и Секретаријат ће истражити доступности средстава која би могла да се искористе за покривање трошкова финансирања моста за ППП пројекат развоја. Одговарајућих мрежа ће чланови истражити мандат пројекта објекта канцеларијама и увид како би се утврдило да ли таква могућност постоји и ако је тако, да истражи условљавања.
г. ЈИЕ ЈПП чланови мреже су пристали да заступају и почети изградњу политичке подршке за развој прекограничне, регионалне ППП-пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, енергетике, социјалне инфраструктуре и / или другим областима. Једна од прелиминарних идеја пилот пројекта који би се могао сматрати је развој на унутрашњим пловним путевима.
лигхт Учесници састанка поздравили подршку Савета за регионалну сарадњу у успостављању и функционисању мреже и тражили да ова подршка бити продужен као иу наредном периоду.