Učešće na međunarodnoj konferenciji o javno-privatnom partnerstvu Ispiši E-mail

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Istanbul, 15-17.12.2010 godine

 *   U periodu od 15.-17.12.2010 je održana Međunarodna konferencija o javno-privatnom partnerstvu kojoj je, po pozivu, prisustvovala i delegacija iz Bosne i Hercegovine. Delegaciju su činili: prof. dr.  Đoko Slijepčević, gdin Mustafa Ramić i gdin Mensur Šehagić.

*      Skup su organizovali UNECE International PPP Center u saradnji sa World Bank – PPIAF, Black Sea Econimic Cooperation Organization ( BSEC) i International PPP Platform Turkey. Na ovoj konferenciji je bilo oko 40 predstavnika iz dvadeset zemalja,

 

Teme koje su se održale na ovoj konferenciji su:

                      - Izgradnja kapaciteta – kako pretvoriti teoriju JPP u praksu;

                      - Pravni izazovi i barijere uspješnom razvoju i implemetaciji JPP-a ,

                      - Identifikovanje pravnih barijera za provođenje JPP-a u regionu i

                      - Najbolje međunarodne prakse uodabranim sektorima.

 

Na ovoj konferenciji delegati iz Bosne i Hercegovine su predočili dosadašnja iskustva u BiH, kao i planirane aktivnosti za naredni period.

Image

Image

Image