Tenderska dokumentacija za javnu nabavku dizel goriva putem otvorenog postupka Print E-mail
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ broj 24 od 01.04.2013. godine, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku dizel goriva za motorna vozila za Komisiju za koncesije BiH za 12 mjeseci (od maja 2013 do maja 2014 godine) kako slijedi:

LOT 1: Nabavka euro dizel goriva na benzinskim pumpama lociranim u Republici Srpskoj
LOT 2:  Nabavka euro dizel goriva na benzinskim pumpama lociranim u Federaciji BiH.

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Predviđa se zaključenje ugovora  na period od dvanaest mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Bulevar Srpske vojske 13,78 000 Banja Luka najkasnije do 29.04.2013. god. do 11.00 sati..
Ponude se otvaraju u prostorijama Komisija za koncesije BiH, : Bulevar Srpske vojske br. 13, 78 000 Banja Luka, dana 29.04.2013. god. u 12.00 sati.

Tenderska dokumentacija je dostupna na sljedećem linku - KLINITE OVDJE.
 
Next >