Prednacrt izvještaja o radu Komisije za koncesije BiH za 2018.godinu Print E-mail

Na osnovu jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, Komisija za koncesije BiH obavještava zainteresirane strane da objavljuje prednacrt  Izvještaja o radu Komisije za koncesije BiH za 2018. godinu i poziva zainteresirane strane za dostavu komentara, prijedloga i sugestija“

Tekst prednacrta Izvještaja možete preuzeti OVDJE
 
< Prev   Next >