Komisije za koncesije BH entiteta
Web linkovi na stranice Komisija za koncesije Federacije BiH i Republike Srpske.
  Web link Hitova
  Link   Komisija za koncesije Republike Srpske
Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene zakonom.
1933