Komisije za koncesije BH entiteta
Web linkovi na stranice Komisija za koncesije Federacije BiH i Republike Srpske.
  Web Linkovi Posjeta
  Link   Komisija za koncesije Republike Srpske
Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, neovisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene zakonom.
1922