Izvještaj o realizacija ugovora/okvirnog sporazuma za 2022. godinu

Izvještaj o realizaciji ugovora/okvirnog sporazuma sa 30.09.2022. godine možete preuzeti OVDJE .