Organizaciona struktura Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Ispis E-mail
Komisija za koncesije BiH
 1. Predsjedatelj Komisije
 2. Zamjenik predsjedatelja
 3. Član Komisije iz FBiH
 4. Član Komisije iz FBiH
 5. Član Komisije iz RS
 6. Član Komisije iz RS
 7. Član Komisije iz Brčko distrikta 

 Stručna služba za upravne, stručne i administrativne poslove
 1. Tajnik
 2. Stručni savjetnik  za pravne i opće poslove
 3. Stručni savjetnik za ekonomsko-financijske poslove
 4. Stručni savjetnik za provjeru i nadzor rada koncesionara (2)
 5. Viši stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove
 6. Viši stručni suradnik za provjeru i nadzor rada koncesionara
 7. Tehnički operater
 8. Tehnički sekretar
 9. Vozač kurir