JPP centar: Premoštavanje praznina u znanju i vještinama potrebnim za provođenje JPP Ispiši E-mail
 Image

Sastanak na temu unapređenja izgradnje kapaciteta za JPP
            
“JPP CENTAR: PREMOŠTAVANJE PRAZNINA U ZNANJU I VJEŠTINAMA POTREBNIM ZA PROVOĐENJE JPP”

14 septembar 2009, London

Organizovan od strane JPP Foruma u saradnji sa UNECE Timom specijalista za javno-privatno partnerstvo u prostorijama Fulbright&Jaworski International LLP, London, Velika Britanija

 

Konferencijski izvještaj - DOWNLOAD

 
< Prošli