Prvi sastanak mreže za Javno-privatno partnerstvo Jugoistočne Europe Ispis E-mail
Sarajevo, 30. studeni 2009

Izvješće sa sastanka

1. Vijeće za regionalnu suradnju (RCC-a ") i Agencije za partnerstvo privatnog i javnog sektora Republike Hrvatske djeluje kao početni Sekretarijat (" Sekretarijat ") mreže u jugoistočnoj Europi Javno-privatnog partnerstva (Mreža Jugoistočne PPP-a" ili "Mreža" ) ko-organizovao je prvi radni sastanak JIE PPP-mreže u Sarajevu, 30. studenog 2009. Sastanku su nazočili predstavnici PPP jedinica ili institucija sa zadatkom da se bave PPP iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke UNMIK / Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244, BJR Makedonija i Srbija. Predstavnici Vijeća i Agencije za PPP Republike Hrvatske su bili prisutni u svojstvu suorganizatora sastanka.

2. Osim formalnog pokretanja mreže, glavni ciljevi ovog sastanka bili su da se osigura pregled PPP kretanji u regionu, razmjena informacija o okruženju u određenoj zemlji JPP, kao i postavljanje početka rada na novoosnovanoj mreži.
3. Nakon postavljanja temelja sa uvodnom prezentacijom na PPP kao ulaganja u razvoj od strane predstavnika Sekretarijata, učesnici su zamoljeni da predstave svoju zemlju i specifičnim kretanjima u PPP. Prezentacije i rasprave uslijedile su otkrivanju velike sličnosti i nedostaci u trenutnoj situaciji u zemljama jugoistočne Evrope i ukazane su  moguće akcije prema kojima bi se ublažile identifikovane praznine i izazovi.

4. Svi članovi Savjeta u regionu su napravili značajan napredak u razvoju tržišne PPP-a, iako mnogo posla ostaje da se uradi u budućnosti. U oblasti zakonodavnog razvoja, konstatovano je da su svi od njih, usvojile zakone, koje se direktno odnose na PPP, kao što su javne nabavke,koncesije i zakonodavstva. U nekim zemljama, poput Hrvatske, / UNMIK-a na Kosovu, BJR Makedonije i Grčke, posebni zakoni o PPP takođe su usvojeni da obezbjede više koherentnog regulatornog okvira za implementaciju JPP. Međutim, postoje značajni problemi u implementaciji donešenih zakona, bilo zbog nedostatka podzakonskih akata za regulisanje pojedinih oblasti i dalje, ili nedostatka sredstava da se obezbjedi puna primjena.

5. Kao i za institucionalno okruženje, zemlje Zapadnog Balkana su imaili osnivanje specijalizovanih jedinica koje se bave PPP preko postojećih zakona ili su u procesu osnivanja takve institucije. Međutim u većini jurisdikcija, za ove jedinice nisu izdvojena dovoljna sredstva i / ili političko pokriće i oni nemaju specifična znanja, vještine i iskustvo da bi uspešno nastavili dalji razvoj PPP na tržištu.

6. Kao rezultat takve zakonske i institucionalne sredine, PPP projekta gasovoda tek treba da bude naseljen veći broj projekata koji bi stvorili dobar balans između interesa u javnom sektoru, ostvarenja najbolje novčane vrijednosti, privatnog sektora i rizika. Najveći naftovod PPP-projekata, trenutno, razvila je Grčka PPP-jedinica, sa više od 50 projekata u ukupnoj vrednosti od preko 5 milijardi eura. Hrvatska ima dugogodišnje iskustvo u PPP projektima razvoja a Albanija je, takođe, stekla značajno znanje i u proteklom periodu.

7. Imajući u vidu nivo ukupnog razvoja PPP tržišta u regionu jugoistočne Evrope, učesnici sastanka pozdravili su uspostavljanje PPP-mreža jugoistočne Evrope, kao i foruma za razmjenu znanja i iskustava, utvrdili praznine i zajedničke potrebe, a zatim koristili mrežu kao sredstvo za adresu tih potreba kroz međusobnu razmjenu, ali i kroz saradnju sa drugim partnerima.

8. Nakon prezentacije i rasprave zemalja članica mreže, sudionici su se složili o sljedećim zaključcima I preporukama:
a. Mreža JIE PPP-a će biti aktivno uključena i biće partner sa svim drugim relevantnim regionalnim inicijativama i strukturama za promociju uključivanja PPP u svim bitnim inicijativama.
b. Jedna od osnovnih aktivnosti JIE PPP-mreže je da treba pomoći jačanju kapaciteta institucija. Dakle, mreža Sekretarijat je zadužena  da sa velikim naporom pripremi nacrt Rezime projekta  i da se odnose na više korisnika Instrumenta za predpristupnu pomoć za mobilizaciju resursa za izgradnju kapaciteta u oblasti PPP. Savjet za regionalnu saradnju će pružati podršku u ovoj oblasti.
c. Zemlje članice će kroz utvrđenu proceduru i pismeno odobrenje resornog ministarstva, nominovati jednog eksperta za svaku zemlju, da učestvuje u procesu izrade projekta za MB dokument IPA-e. Regionalni eksperti udružujeni  na taj način, činiti će osnovu buduće regionalne stručne komisije koja će se konsultovati o budućim aktivnostima kao i mreže.
d. Istovjetnim naporom, Sekretarijat će takođe raditi na pripremi projekata koji se podnose do TAIEKS i / ili drugim relevantnim institucijama da angažuje tehničku pomoć za razvoj kapaciteta članova mreže.
e. Komunikacije između članova mreže bi trebalo da bude poboljšana i da napreduje. Prvi korak u tom pravcu će biti razmena hiperlinka na veb sajtovima relevantnih jedinica i stvaranje PPP-mailing liste jugoistočne mreže za širenje informacija.
f. JIE JPP mreže članova i Sekretarijat će istražiti dostupnosti sredstava koja bi mogla da se iskoriste za pokrivanje troškova finansiranja mosta za PPP projekat razvoja. Odgovarajućih mreža će članovi istražiti mandat projekta objekta kancelarijama i uvid kako bi se utvrdilo da li takva mogućnost postoji i ako je tako, da istraži uslovljavanja.
g. JIE JPP članovi mreže su pristali da zastupaju i početi izgradnju političke podrške za razvoj prekogranične, regionalne PPP-projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, energetike, socijalne infrastrukture i / ili drugim oblastima. Jedna od preliminarnih ideja pilot projekta koji bi se mogao smatrati je razvoj na unutrašnjim plovnim putevima.
light Učesnici sastanka pozdravili podršku Saveta za regionalnu saradnju u uspostavljanju i funkcionisanju mreže i tražili da ova podrška biti produžen kao iu narednom periodu.